-->

Δίκαια ο Δήμος Έδεσσας πήρε το χρυσό βραβείο για το έργο της Ανάπλασης της πλατείας Γρανικού και της 18ης Οκτωβρίου;

Ξεκίνησε στις 2.11.16